Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling een of meer goederen heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste zaak in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u een overeenkomst hebt gesloten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dr. Haidi Yue Tierisch Smart, Mies-van-der-Rohe-Straße 53, Duitsland, telefoonnummer: 01775288806, e-mailadres: info@smarttier.de) hiervan op de hoogte stellen. van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt op onze website https://smarttier.de/widerrufsbelehrung/ ook het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke opzegging.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van 30 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan dr. Haidi Yue Tierisch Smart, Mies-van-der-Rohe-Straße 53, Duitsland, e-mailadres: info@smarttier.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Meld u nu aan voor de Tierisch Smart® nieuwsbrief