Servicevoorwaarden

§ 1 Geldigheid, definitie van termen

(1) Haidi Yue Tierisch Smart, Mies-van-der-Rohe-Strasse 53, Aken, Duitsland (hierna: “wij” of “Tierisch Smart”) exploiteert een online winkel op de website van de Mies-van-der-Rohe-Strasse voor goederen . De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “klant” of “u”) in de versie geldig op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. “Ondernemer” is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een rechtspersoonlijkheid een maatschap is die is uitgerust met het vermogen om rechten te verwerven en in verplichtingen.

§ 2 Afsluiten van contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online shop aan de Mies-van-der-Rohe-Straße.

(2) Onze productpresentaties op internet zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(3) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De klant dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen. De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. De producten toevoegen door op de juiste knop te klikken (bijv. “In de winkelwagen”, “In de winkelwagen” of iets dergelijks),
  3. Het controleren van de informatie in de winkelwagen,
  4. Oproepen van het besteloverzicht door op de betreffende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar afrekenen”, “Doorgaan naar betalen”, “Naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
  5. Invoeren/controleren van de adres- en contactgegevens, selecteren van de betaalwijze, bevestigen van de voorwaarden en annuleringsvoorwaarden,
  6. Rond de bestelling af door op de “Koop nu” knop te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
  7. Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen van ons een orderbevestiging ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) Indien het contract wordt gesloten, wordt het contract gesloten met Haidi Yue Tierisch Smart, Mies-van-der-Rohe-Straße 53, Duitsland.

(5) Voor de bestelling kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, met name de bestelgegevens, de voorwaarden en het annuleringsbeleid, wordt per e-mail uitgevoerd nadat u de bestelling hebt geplaatst, in sommige gevallen automatisch. We slaan de contracttekst niet op nadat het contract is gesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. de »terug-knop« van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van het contract en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van onze online winkel is:

  1. Verkoop van producten. De specifieke aangeboden goederen vindt u op onze artikelpagina’s.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving.

(3) Voor de verkoop van digitale producten gelden de beperkingen die blijken uit de productbeschrijving of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden, met name voor hardware- en/of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het onderwerp van het contract alleen het particuliere en commerciële gebruik van de producten zonder het recht om door te verkopen of in sublicentie te geven.

§ 4 prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle belastingen.

(2) De respectieve aankoopprijs moet vóór levering van het product worden betaald (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop in de onlineshop of in het betreffende aanbod. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn betalingsaanvragen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen kunnen voor de levering van producten verzendkosten in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat het betreffende artikel niet als gratis verzending wordt weergegeven. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd op de aanbiedingen, eventueel in het winkelwagensysteem en op het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten onmiddellijk klaar voor verzending (levertijd: 2-3 werkdagen na ontvangst van betaling).

(5) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Levering vindt plaats in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit is gebaseerd op onze annuleringsvoorwaarden .

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor schendingen van contractuele verplichtingen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid bij letsel aan leven, lichaam, gezondheid of bij schending van een essentiële contractuele verplichting. Als we door lichte nalatigheid in gebreke zijn met de service, als de service onmogelijk is geworden of als we een essentiële contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële en financiële schade die hieraan kan worden toegeschreven beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract . Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, de schending ervan de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op wiens naleving u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om te handelen en de contractueel verschuldigde dienst te vervullen, die wordt beschreven in § 3.

§ 8 contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

§ 9 Garantie

(1) De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(2) Met betrekking tot ondernemers is de garantieperiode voor geleverde goederen 12 maanden.

(3) Als consument wordt u verzocht om het artikel / digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na de uitvoering van het contract te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten . Doet u dit niet, dan heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 10 slotbepalingen / geschillenbeslechting

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit de bescherming niet wegneemt die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Meld u nu aan voor de Tierisch Smart® nieuwsbrief